Mládež

28.03.2016 22:33

Dobrý den Radíkovští, milé dámy, pánové, mládeži, bratři a sestry,

 

přijměte prosím pozvání k přátelskému posezení, které se uskuteční v pátek dne 1. dubna 2016 v 19.00 hodin v "hasičské zbrojnici".

Cílem našeho setkání je prodiskutovat trvající VIZI SDH RADÍKOV zaměřenou na:

 

"AKTIVNÍ A KREATIVNÍ MLÁDEŽ - NAŠE BUDOUCNOST".

 

Jsem přesvědčen, že vzájemným Brainstormingem najdeme společnou řeč, zjistíme Vaše přání, Vaše potřeby a možnosti, jak nejlépe zapojit co nejvíce mladých hasičů do aktivit, které je zajímají.

 

Předem děkuji za Váš čas, podporu i spolupráci

 

Libor Hynčica

starosta SDH Radíkov