Poděkování - ples

25.01.2016 19:25

AHOJ

a potlesk pro Vás všechny. K tomu obrovské poděkování za obětavý přístup, aktivitu, podporu i nadšení všem, kteří jste přispěli ke zdárnému a hladkému průběhu tradičního Hasičského plesu v Radíkově.

Prostě špičkový výkon.

Ještě jednou bych rád poděkoval, jménem svým i jménem SDH Radíkov, všem sponzorům, příznivcům i dárcům za dary a zpestření bohaté tomboly na tradičním „Hasičském plese“ v Radíkově.

Děkuji.

Info: v šatně zapomenuté tmavé sako s proužkem.

Libor Hynčica