Tréninky mladých hasičů

29.04.2016 06:06

Dobrý den sestry a bratři,

bez reakce na již obdržené e - maily ze všech stran, které nerespektují závěry společného jednání s rodiči uskutečněného dne 1. dubna 2016 a společné rekapitulace výsledků jednání na výboru SDH Radíkov konaného dne 21. dubna 2016, si Vás dovoluji informovat o výsledcích dnešní, vzájemné, velmi konstruktivní a stručné domluvy s paní Lucií.

Závěry jsou tyto:

Od příštího týdne, budou mít mladí hasiči trénink od 16:00 hod. Trénink bude probíhat tak, že základna a soutěžní dráha bude uvolněna do 18:30 hod.. Další činnost může probíhat mimo soutěžní dráhu bez omezení času.

Ženy budou mít trénink od 18:00 hod. (možno i dříve) s tím, že na základnu můžou nastoupit od 18:31 hod..

 Věřím, že tato domluva platí.

 Pokud se někomu ze zainteresovaných tato změna nehodí, tak prosím informujte mě. Projednáme to. Jak jsem již několikrát uvedl, vše je o domluvě.

 Prosím o respektování této poslední dohody. O případné další změně budete včas informování.

Libor