VÝZVA - BRIGÁDA

27.09.2015 20:30

Vážené sestry, bratři, spoluobčané, mládeži ...

Dovoluji si Vás touto cestou požádat o pomoc při rekonstrukci podlahy v kulturním domě.

Jedná se o brigády, které budou započaty dne 28. září trháním a vyvážením parket. Od 8:00 do 12:00 hod.

Následný den 29. září odpoledne od 15:00 hod. budeme likvidovat starou dřevěnou podlahu.

Ve středu a ve čtvrtek se bude jednat o kopání a vyvážení zeminy.

Z organizačních důvodů prosím všechny lidičky, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu, ať se nahlásí na:

tel: 604 56 43 67 nebo e-mail: hyncical@sps.hranet.cz

Předem děkuji za vaší obětavost

Libor Hynčica