Klapotání

12.04.2017 18:54

Zveme všechny kluky a děvčata na:

„Klapotání o Velikonočním týdnu“

Ve vesnici snad není muž, který by se někdy jako kluk nezúčastnil klapotání.

Bude to i dnes mládežnická hrdost?

Velikonoce či pascha jsou nejvýznamnější křesťanský svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. V západní křesťanské tradici Velikonoce připadají na neděli po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na "velkou noc", v níž byl Kristus vzkříšen.

Ve svatém týdnu, který začíná květnou neděli, si připomínáme slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma. Během velikonočního tridua si pak připomínáme ustanovení eucharistie (mše svaté) na Zelený čtvrtek, mučednickou smrt Ježíše Krista na Velký pátek a zmrtvýchvstání Krista na Bílou sobotu v noci.

Na Velký Pátek je ještě o jedno klapotání navíc a to ve tři hodiny, kdy si připomínáme hodinu, kdy za nás zemřel Pán Ježíš.

O klapotání:

„Klapotáři" a zvuk  klapotek nahradí kostelní zvony, které odlétly do Říma.
 

Sraz 5 minut před začátkem u hasičské zbrojnice.

 Zelený čtvrtek: 19:30 hod. 

Velký pátek: 12:00; 15:00; 19:30 hod.

Bílá sobota: 12:00 hod.

 

Radíkov, je malá vesnička, kde podle pamětníků - je klapotání jednou ze společenských událostí, která s krátkým přerušením provází velikonoční zvyky a tradice na vesnici až do dnešní doby.

Klapotání mělo a má ustálený řád, který musí všichni účastníci, tj. chlapci a děvčata předškolního a školního věku dodržovat a respektovat. Obchůzku organizují nejstarší chlapci, tzv. "kapitáni". Všichni klapotáři mají jednotný nástroj - klapotku. První obchůzka začíná na Zelený čtvrtek po odletu zvonů do Říma. Klapotání nahrazuje zvony po dobu jejich "nepřítomnosti".

Na Velký pátek jsou čtyři obchůzky. První v šest hodin ráno, druhá v poledne, třetí ve tři hodiny odpoledne - ukřižování - a poslední večerní.

Tato tradice již neodmyslitelně patří k velikonočním svátkům a tradicím zdejšího kraje a doufám, že i nadále zůstane.

Libor