Setkání zasloužilých hasičů OSH Přerov v Radíkově - 27.8.2021

30.08.2021 20:21

Všechna fota:

https://sdhradikov.rajce.idnes.cz/Setkani_zaslouzilych_hasicu_okresu_Prerov_v_Radikove_27.8.2021/

 

 

SETKÁNÍ ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ OKRESU PŘEROV V RADÍKOVĚ 27. 8. 2021

V závěru měsíce srpna, po dvouleté pauze, pozval vedoucí aktivu ZH Antonín Tomeček Zasloužilé hasiče z okresu Přerov na tradiční podzimní setkání.  Konalo se ve Sboru dobrovolných Hasičů Radíkov, který je známý svými výbornými výsledky v požárním útoku nejen v rámci Extraligy ČR.        

Pozvání přijali čestní nositelé Řádu sv. Floriána a manželky některých již dříve zemřelých ZH.

Celé setkání bylo zahájeno u malebného zámečku KUNZOV, který nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí, poté bude areál veřejně přístupný. Zámeček byl původně letním sídlem továrníka Antonína Kunze, zakladatele továrny na čerpadla, dnes známé jako SIGMA Hranice.

Po společném fotografování jsme přejeli do areálu Golfového klubu Radíkov a celé setkání jsme zakončili vzájemnou besedou v místní hasičské zbrojnici. Hosté si prohlédli vybavení i krásné poháry a ocenění získaná na hasičských soutěžích v celé republice.

Milého posezení se mimo místních funkcionářů a zástupců obce zúčastnil i starosta OSH Přerov ing. Radek Hlavinka a ředitel ÚO HZS OLK  ing. plk. Miroslav Čoček. Starosta místních hasičů bratr Libor Hynčica stručně představil přítomným alespoň posledních 5 let činnosti sboru, neboť celková činnost je tak rozsáhlá, že by na to odpoledne nestačilo.

Poděkování všech zúčastněných patří organizátorům a také místním děvčatům za velmi chutné občerstvení pro všechny přítomné.

Povídání střídal zpěv s harmonikou ZH Karla Lukáše z Radslavic. Hasiči – veteráni odcházeli příjemně naladění a mohou se těšit na příští podzimní setkání v roce 2022.